Spelregels

Hieronder vindt u onze voorwaarden.

 • Hygiëne en respect staat bij Retouching hoog in het vaandel. Dit is wat u kunt verwachten maar dit is tevens wat Retouching van u verwacht.
 • De massages zijn niet therapeutisch van aard, ze genezen niet maar ondersteunen de genezing. Bij twijfel of de behandeling juist is kan Retouching ten allen tijde de behandeling staken.
 • U wordt bij een lichaamsmassage verzocht uw ondergoed aan te houden, dames zonder beha.
 • Probeer op tijd te komen, wanneer u te laat bent wordt de behandeling korter.
 • De duur van de massage is inclusief de tijd voor het aan- en uitkleden.. De massage zal hierdoor een paar minuten voor tijd eindigen.
 • Het wordt op prijs gesteld afspraken 24 u van tevoren af te zeggen anders zijn we genoodzaakt dit in rekening te brengen.
 • u kunt helaas niet pinnen maar het bedrag kan evt worden overgemaakt op NL38RABO0133566722  Bedrijven ontvangen een factuur.
 • Bij telefonisch gemaakte afspraken dient er een geldig telefoonnummer te worden opgegeven.
 • Inhuren van Retouching bij bedrijven, op beurzen, feesten en evenementen is mogelijk bij minimaal twee uur. In de zorg is dit minimaal één uur.
 • Alle behandelingen worden genoten op eigen risico. Retouching is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade en/of verlies van persoonlijke bezittingen en schade en/of letsel van persoonlijke aard.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • De studio is alleen via de trap te bereiken. Houdt hier rekening mee als u slecht ter been bent. 

De behandelingen zijn te allen tijde niet erotisch van aard.

Privacy policy

Retouching, gevestigd aan Latherusstraat 71 1032 CV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Latherusstraat 71
1032 CV Amsterdam

Hadleystraat 7a

1431 SK Aalsmeer
06 14 41 55 11
joke@retouching.nl

Retouching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joke@retouching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Retouching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Retouching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Retouching) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Retouching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Retouching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Retouching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Retouching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joke@retouching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Retouching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Retouching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via joke@retouching.nl